szga 2009.02.13. 01:59

Megnyitó helyett

Kedves Egybegyűltek! A kiállítás meghívóját olvasva eszembe jutott egy fiatalasszony – Hendrickje –, akinek az életét évekkel ezelőtt le akartam jegyezni. Hendrickje – mert magamban így neveztem – ifjabb Pieter Brueghel egyik téli tájképének szépséges…

szga 2008.03.06. 02:34

Dosztojevszkij, Holbein...

Valahogyan eszembe jutott, hogy Fjodor Mihajlovics, aki pokoli szerencsejáték-szenvedélye miatt köztudottan többször is megfordult  feleségével, Annával  Európa játékkaszinóiban (mellesleg gyógyfürdőhelyein is), egyszer Baselban járván - éppenséggel nagyon rossz lelkiállapotban - egy átrulettezett…

Az antikvitás, különösképpen a görög-római antikvitás recepciója és termékenyítő jelenléte költészetünkben tulajdonképpen Janus Pannoniustól kezdve máig folyamatos. Közhelynek számít arról beszélni, hogyan hatott a felvilágosodás és a romantika nagyjaira, a nyugatosokra,…

Az egyetemes művészet több zseniális festményének témája a Passió két fontos momentuma: a keresztvitel, illetve a kereszt felállításának aktusa. Jézus – úgy gondolnánk, az Írás szellemében – a keresztje alatt görnyed vagy…

Tisztelt Hallgatóság! Kedves Kollégáim!    Mindenekelőtt többszörös köszönettel tartozom azért, hogy a római szellem őrzői, azaz a latintanárok országos fórumán szót kaphattam. Köszönet illeti mestereimet, akik tanítottak; köszönet illeti mentoraimat és…

A Noctes Atticae 20 könyvből áll, és csaknem hiánytalanul ránk maradt. "Csupán" a Praefatio első mondatának eleje és a 8. könyv caputjai vesztek el, de ez utóbbi témáiről is van fogalmunk, mert a lemmák, – melyeket Gellius "capita rerum"-nak nevez – megvannak. Ez a 20 könyvnyi…

szga 1993.03.20. 23:37

Gustave et Guy

A próza francia titánjai közül nekem ők csak amolyan régi, testközeli barátaim, tehát nem monsieur Flaubert és monsieur de Maupassant, hanem egyszerűen Gustave és Guy. Nem híres remekműveikről írnék szívesen: ezeket agyonelemezték már, és sok ostobaságot is leírtak róluk.…