Az antikvitás, különösképpen a görög-római antikvitás recepciója és termékenyítő jelenléte költészetünkben tulajdonképpen Janus Pannoniustól kezdve máig folyamatos. Közhelynek számít arról beszélni, hogyan hatott a felvilágosodás és a romantika nagyjaira, a nyugatosokra,…

Tisztelt Egybegyűltek! Tisztelt Elnök úr! Rövid előadásomat – ahogy e négy napon valamennyiünk – Bollók János professzor, témavezető tanárom, számomra a Tanár úr emlékének szentelem. Témámhoz, melyben ő éveken át oly sokat segített, ezúttal hűtlen leszek, mert nem…

Tisztelt Hallgatóság! Kedves Kollégáim!    Mindenekelőtt többszörös köszönettel tartozom azért, hogy a római szellem őrzői, azaz a latintanárok országos fórumán szót kaphattam. Köszönet illeti mestereimet, akik tanítottak; köszönet illeti mentoraimat és…

A Noctes Atticae 20 könyvből áll, és csaknem hiánytalanul ránk maradt. "Csupán" a Praefatio első mondatának eleje és a 8. könyv caputjai vesztek el, de ez utóbbi témáiről is van fogalmunk, mert a lemmák, – melyeket Gellius "capita rerum"-nak nevez – megvannak. Ez a 20 könyvnyi…